Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo Quyết định, khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau: Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2019; Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2019; Ngày bắt đầu học kỳ I đối với cấp Trung học cơ sở (THCS) và cấp Trung học phổ thông (THPT) vào ngày 19/8/2019, đối với cấp Mầm non, cấp Tiểu học và Giáo dục thường xuyên vào ngày 05/9/2019; ngày kết thúc học kỳ I vào ngày 11/01/2020; kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 24/5/2020; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020; Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 14/6/2020; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020-2021 trước ngày 31/7/2020; Thi THPT quốc gia, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.