Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa...

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Quyết định số 1603/QĐ-UBND).

Theo đó, Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9/2020.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

6. Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

8. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

9. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt./.​