Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác thu gom, xử lý nước thải tại một số doanh nghiệp

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Kiểm tra công tác thu gom, xử lý nước thải tại một số doanh nghiệp
Sáng 12/6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác thu gom, xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải và một số doanh nghiệp trong KCN Đồng Văn I.

Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh, hệ thống thu gom nước thải tại KCN Đồng Văn I sau thời gian dài khai thác đã có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng, gây hiện tượng rò rỉ một phần nhỏ nước thải ra môi trường.

truong_quoc_huy-12_16_02_281.jpg

Đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hệ thống thu gom xử lý nước thải tại Công ty TNHH Trung Thành.

Hiện Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I đang được nâng cấp, mở rộng nhưng còn chậm theo tiến độ đã cam kết. Sau khi hoàn thành công suất xử lý nước thải từ 1000 m3/ngày đêm được nâng lên 2.950 m3/ngày đêm.

Sau khi kiểm công tác thu gom, xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I, đoàn đã đến kiểm tra thu gom, xử lý nước thải tại Công ty TNHH Trung Thành, Công ty cổ phần Tam Kim và Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam. Theo báo cáo của các doanh nghiệp, các đơn vị đều đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đảm bảo xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt đạt loại C và B trước khi xả thải vào hệ thống xử lý nước thải chung của KCN. Doanh nghiệp thường xuyên lấy mẫu nước thải để kiểm tra, phân tích đảm bảo theo cam kết...

Phát biểu tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp cần lưu tâm làm tốt công tác thu gom xử lý nước thải để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói: Phát triển sản xuất bền vững trước hết cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường, trong đó phải làm tốt việc thu gom xử lý nước thải.

Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I sau khi nâng cấp hoàn thiện cần lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường nước thải tự động và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý. Các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xử lý nước thải sơ bộ tại các doanh nghiệp, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung được ổn định, giảm xảy ra các sự cố trong khi vận hành.

Các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom xử lý nước thải, lắp đặt đồng hồ theo dõi lượng nước thải ra, tránh tình trạng xả thải trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Theo baohanam.com.vn