Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Kim Bảng kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Ngày 01/4/2019, UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.