Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Kim Bảng sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Ngày 22/8/2019, UBND huyện Kim Bảng  tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.