Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng thực hiện mô hình máy cấy đạt trên 50 ha

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Kim Bảng thực hiện mô hình máy cấy đạt trên 50 ha
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bà con nông dân trên địa bàn huyện Kim Bảng ​đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân với khí thế khẩn trương, tích cực. Vụ xuân này Huyện Kim Bảng tiếp tục thực hiện đưa mô hình mạ khay, máy cấy vào sản xuất tại 5 đơn vị là Tượng Lĩnh, Tân Sơn, Ngọc Sơn, Nhật Tựu, Nhật Tân, với tổng diện tích trên 90 ha. Tính đến ngày 10/2/2019 các xã đã thực hiện gieo cấy bằng máy cấy đạt trên 50 ha, cấy chủ yếu bằng các giống  Đài thơm, Bắc thơm và DT 37. Thực tế cho thấy việc đưa mạ khay máy cấy vào sản xuất tại đồng đất Kim Bảng đã giải quyết được 03 vấn đề: Giải phóng sức lao động cho người nông dân, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu suất lao động, giảm áp lực thời vụ và tình trạng thiếu lao động làm nông nghiệp ở địa phương.