Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Kim Bảng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019
Ngày 18/8/2019 BCĐ vận động hiến máu tình nguyện huyện Kim Bảng phối hợp với Viện huyết học truyền máu TW tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019.