Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Kim Bảng tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Ngày 21/8/2019 Ngành Giáo dục & Đào tạo Kim Bảng tổ chức tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.