Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX
Sáng ngày 24/4/2023, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Đồng chủ tọa kỳ họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

DSC_2858.jpg

Chủ tọa kỳ họp

Dự kỳ họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12 thông qua nhiều nội dung cấp bách, quan trọng thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư; tài chính; xây dựng, đất đai; nội vụ, y tế; quốc phòng an ninh. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung dự thảo tờ trình, nghị quyết và thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các nghị quyết bảo đảm quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp.

 DSC_2877.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh, HĐND tỉnh đã chia tổ thảo luận. Sau khi thảo luận tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại các tổ thảo luận.

DSC_2874.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, với tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn gồm: 12 Nghị quyết lĩnh vực kế hoạch đầu tư; 04 Nghị quyết lĩnh vực tài chính; 03 Nghị quyết lĩnh vực xây dựng, đất đai; 02 Nghị quyết lĩnh vực nội vụ, y tế; 01 Nghị quyết lĩnh vực quốc phòng an ninh.

DSC_2846.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc kỳ họp

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đánh giá cao sự nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; tập trung rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh để hoàn thiện, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện hiệu quả; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đảm bảo tiến độ, đúng các quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm, không để phát sinh đơn thư khiếu kiện trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân; tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư công; việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm theo đúng quy định.

Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác quản lý đất đai; tuyên truyền với những hình thức phù hợp về các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân trong tổ chức thực hiện, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

Phạm Nga​