Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 20/10/2023, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Đồng chủ tọa kỳ họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

IMG_2015.jpg

Đại biểu dự kỳ họp

Dự kỳ họp có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp để HĐND tỉnh xem xem, quyết nghị các Nghị quyết đảm bảo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

IMG_2001.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại kỳ họp

IMG_2036.jpgCác đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện nội dung miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối ông Nguyễn Văn Lượng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Duy Tiên và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng tại kỳ họp, HĐND đã xem xét thông qua 21 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền gồm: Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các nội dung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về dừng thực hiện, điều chỉnh chủ trương đầu tư, kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công; điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công, hỗ trợ vốn đầu tư công cho một số dự án đầu tư của cấp huyện để đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư công, đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đã đề ra. Một số nội dung thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý đất đai; lĩnh vực Y tế; Nghị quyết xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng được nghe các ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

IMG_2050.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Cũng tại kỳ họp, với tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

 IMG_2023.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy  phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề)  HĐND tỉnh khóa XIX,  nhiệm kỳ 2021 - 2026  đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp lần này có nội dung rất quan trọng, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan chủ động có các giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy -  Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt theo quy định và tổ chức công bố, triển khai thực hiện hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công mà HĐND đã cho chủ trương đầu tư và giải ngân vốn đảm bảo tiến độ, đúng các quy định của pháp luật; nhất là những dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh. Đôn đốc hoàn thiện các thủ tục đối với các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, thủ tục thanh, quyết toán đối với các dự án dừng thực hiện chủ trương đầu tư đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý rừng; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng rừng; không để xảy ra vi phạm pháp luật, phát sinh đơn thư khiếu kiện. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung kịp thời bảo đảm phát huy hiệu quả thực tế của nghị quyết. Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời tuyên truyền, thông tin đến cử tri về các chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách của tỉnh, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; tuyên truyền với những hình thức phù hợp về các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của Nhân dân trong tổ chức thực hiện, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

Phạm Nga