Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức - Sự kiện  
Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 20/4/2022, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thảo luận, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

IMG_0184.jpg

Đại biểu dự kỳ họp

11221.jpg

Chủ tọa kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH  tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã…

IMG_0181.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, cấp bách và rất quan trọng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh trong điều kiện bình thường mới; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng. Các Ban HĐND, UBND và cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ, giải trình, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, đúng quy định để HĐND xem xét, biểu quyết thông qua; góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

IMG_0209.jpg

​Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Trần Thị Ngân trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội

Trong buổi sáng, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh về các chủ trương, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội…; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu chia tổ thảo luận.

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp sẽ tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng khác./.