Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII (kỳ họp bất thường)

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII (kỳ họp bất thường)
Sáng ngày 31/5/2019, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) để xem xét, thảo luận, thông qua các nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình.

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

hd3.jpg

Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là nội dung liên quan đến việc thông qua danh mục và chủ trương đầu tư một số dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm từng bước củng cố hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển trong điều kiện nguồn vốn đầu tư công còn khó khăn. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết định; bảo đảm kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các nhà đầu tư, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

hd10.jpg

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết về những vấn đề có tính chất cấp bách phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục một số dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; nghị quyết về danh mục đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức PPP năm 2019; nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, chỉnh trang hạ tầng kĩ thuật xung quanh các hồ thuộc địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng 5 tuyến đường trục chính thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức hợp đồng BT; nghị quyết xác nhận kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

hd1.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Kỳ họp cũng quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Phạm Thị Hồng Minh, nguyên Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (do chuyển công tác khỏi địa bàn tỉnh); miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và ông Phạm Mạnh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do nghỉ hưu). Đồng thời tiến hành bầu kiện toàn một số thành viên UBND tỉnh là Giám đốc sở được kiện toàn thay thế các nhân sự đã nghỉ hưu. Kết quả, ông Trần Đức Thuấn, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Xuân Dưỡng, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Xây dựng đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

hd2.jpg

Đại biểu thảo luận tại tổ

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đã ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động, phối hợp chuẩn bị kỳ họp của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, nhất là các nghị quyết về các dự án thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh để sớm hiện thực hóa mục tiêu củng cố, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.

hd8.jpg

Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp