Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh khóa XIX

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh khóa XIX
Sáng ngày 29/8/2022, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh khóa XIX.

Dự kỳ họp có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

 DSC_2721.jpg

Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX xem xét, thảo luận, thông qua 14 nghị quyết: 10 nghị quyết về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư và các dự án đầu tư công, các nghị quyết để thực hiện nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; 03 nghị quyết về lĩnh vực đất đai, tài chính, nông nghiệp, nông thôn; 01 nghị quyết về việc xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Các nghị quyết được xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này là những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện kịp thời các dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao đời sống của Nhân dân…

DSC_2725.jpg

Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm Nguyễn Minh Tiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp

DSC_2745.jpg

​Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng thời tập trung làm rõ những chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí mới; tỷ lệ phân bổ nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển; điều chỉnh chỉ tiêu về cải cách hành chính tỉnh năm 2022…

DSC_2753.jpg

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nghị quyết của kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp.

 DSC_2760.jpg
Bí thư Tỉnh ủy  - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận kỳ họp

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua kịp thời, hiệu quả; tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh để triển khai thi công và bảo đảm giải ngân vốn kịp thời; sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn phục vụ các trạm bơm tưới tiêu trên địa bàn; tăng cường quản lý đất đai; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với cử tri; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, nhất là các nghị quyết thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và các Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Các đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của Nhân dân trong tổ chức thực hiện, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh./.