Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ hai HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Kỳ họp thứ hai HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 23/7/2021, HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
IMG_5860.jpg
Đại biểu dự kỳ họp
Dự kỳ họp có ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh Tiến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm; ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy ​- Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm; đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn huyện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các phòng ban, xã, thị trấn trên địa bàn huyện…
IMG_5868.jpg
Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, kinh tế, xã hội, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được ổn định và phát triển, hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt trên 50% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,3 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch năm; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 502 tỷ đồng, đạt 53,68% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 10.537 tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch năm; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 554,655 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm… Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; các hoạt động thông tin, tuyên truyền và sự nghiệp y tế, giáo dục, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đặc biệt đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống Covid -19, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, đúng luật. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND huyện báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm. 06 tháng đầu năm, thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quyền hạn, quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp HĐND huyện được quan tâm, thực hiện theo đúng quy định. Việc xây dựng cơ cấu thành phần và số lượng đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX được chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng luật. Thường trực HĐND huyện đã phân công các ban HĐND huyện chủ động trong hoạt động thẩm tra và triển khai các hoạt động theo đúng quy định về trình tự, thủ tục; công tác giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban HĐND huyện đã bám sát Luật và nghị quyết HĐND, có nhiều đổi mới, tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm…

Tại kỳ họp, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021. Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng thông qua 05 tờ trình của UBND huyện, 06 tờ trình của HĐND huyện và 09 nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; phê chuẩn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

IMG_5870.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy có ý nghĩa rất qu​an trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thanh Liêm cần bám sát các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh để xây dựng nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của huyện sát với tình hình thực tế của địa bàn; hoàn chỉnh và quản lý tốt các quy hoạch cấp huyện. Tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với tỉnh và các ngành liên quan kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, tạo việc làm cho Nhân dân, tăng thu ngân sách ở địa phương; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu trung tâm huyện, trọng tâm là hạ tầng giao thông; tập trung công tác phòng, chống lụt bão, đảm bảo sản xuất vụ mùa cho Nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí thu nhập, môi trường, an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản… Giữ vững an ninh trật tự, xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; tuyên truyền để Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.