Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Phủ Lý khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Phủ Lý khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 24/6/2021, HĐND thành phố Phủ Lý khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ nhất: Kiện toàn các chức danh HĐND và UBND thành phố khóa mới.

Về dự kỳ họp, đại biểu tỉnh có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam; ông Nguyễn Quốc Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam…

Đại biểu thành phố có ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy -  Bí thư Thành ủy Phủ Lý; ông Trương Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, xã, phường trên địa bàn thành phố cùng các đại biểu HĐND thành phố khóa XIX…​

7544.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Phủ Lý, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp với những kết quả nổi bật: Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%, trong đó có 15/21 đơn vị phường, xã tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; bầu  đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật và dân chủ, không có đơn vị phải bầu cử thêm, bầu cử lại. An ninh trật tự trong ngày bầu cử được đảm bảo tốt, các tổ bầu cử đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; trình tự bầu cử, việc kiểm phiếu được tiến hành đúng thời gian, thủ tục theo quy định. Không khí trong ngày bầu cử nô nức phấn khởi, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố: Số đại biểu ấn định cho HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026 là 34 đại biểu. Số người ứng cử là 55 người, số người trúng cử là 34.

451.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND thành phố khóa mới

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố khóa XIX. Kết quả: Ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Phủ Lý trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIX; ông Nguyễn Hữu Chương - Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVIII trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIX; ông Trương Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý khóa XIX; các ông: Phạm Văn Quân, Nguyễn Trung Dũng, Hoàng Cao Liêm - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

IMG_5276.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào các chức danh HĐND và UBND thành phố khóa mới

Kỳ họp cũng bầu các chức danh Trưởng, Phó các Ban HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

IMG_5285.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp 

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy đã chúc mừng các đại biểu trúng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và các chức danh khác vào nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa mới. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị HĐND, UBND thành phố Phủ Lý cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền thành phố; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố theo hướng sâu sát, thiết thực; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của HĐND - Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; quản lý, đầu tư phát triển đô thị có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng; bảo đảm  quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá kết quả cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cán bộ, đảng viên. Phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021 và các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững./.