Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX
Sáng ngày 24/6/2021, HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự kỳ họp đại biểu tỉnh có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

Đại biểu thị xã Duy Tiên có ông Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy  - Chủ tịch HĐND thị xã; ông Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã, đại biểu HĐND thị xã khóa XX…

DSC09899-1.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử thị xã Duy Tiên báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị xã  nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo xác nhận tư cách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với sự chuẩn bị chu đáo, cùng với các địa phương trong tỉnh, thị xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng cử tri đi bầu cử trên địa bàn đạt trên 99,2%. Thị xã Duy Tiên đã bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội khóa XV, 09 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 34 đại biểu HĐND thị xã khóa XX và 364 đại biểu HĐND cấp xã, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn. Kết quả này thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và Nhân dân thị xã trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương, đồng thời thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của Nhân dân thị xã vào đại biểu HĐND, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và Nhân dân.

DSC09930.jpg
Đại biểu bầu các chức danh tại kỳ họp

Kỳ họp cũng tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả các chức danh HĐND, UBND thị xã khóa XX như sau: Ông Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa XX; ông Vũ Trí Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIX giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XX.

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu các Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa XX gồm các ông: Nguyễn Quý Hùng; Trương Quốc Việt.

Đồng thời kỳ họp cũng bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban của HĐND thị xã; bầu Uỷ viên UBND thị xã khóa XX; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã.

DSC09935.jpg
DSC09938.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào các chức danh chủ chốt của thị xã Duy Tiên

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thị xã Duy Tiên đã thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên.

DSC09955.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân của thị xã đã đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử; đặc biệt chúc mừng 34 đại biểu HĐND thị xã được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các cá nhân vừa được bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thị xã nhiệm kỳ mới. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND, các đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất nặng nề. Do đó, HĐND thị xã cần tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết  định, cơ chế chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền đô thị năng động để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã; tăng cường các hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn; quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp, đảm bảo nghị quyết được ban hành  đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

Các đại biểu HĐND trúng cử HĐND thị xã khóa mới cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo gương mẫu thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời liên hệ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, ý nguyện của cử tri và Nhân dân...

Đối với các cá nhân được bầu vào các chức danh của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cần phát huy tính sáng tạo, bám sát các nghị quyết của Đảng, của HĐND để điều hành công việc, góp phần xây dựng thị xã Duy Tiên ngày càng phát triển, hướng tới đưa Duy Tiên trở thành đô thị xanh, bền vững. Trong đó, cần tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế, xã hội; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thu hút đầu tư. Cùng đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thiết thực cải thiện và nâng cao đời sống của người dân…/.