Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ XVIII, HĐND huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Kỳ họp thứ XVIII, HĐND huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chiều ngày 31/3/2021, HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức Kỳ họp thứ XVIII (kỳ họp chuyên đề) tổng kết nhiệm kỳ hoạt động khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chỉ đạo kỳ họp.
Dự kỳ họp còn có ông Nguyễn Minh Tiến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm; ông Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm; ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn địa bàn huyện…
IMG_3394.jpg
Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét thông qua các báo cáo: Tổng kết hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Công tác phối hợp hoạt động giữa Mặt trận tổ quốc, HĐND, UBND theo quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 17 kỳ họp. Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp. Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. HĐND huyện đã ban hành 102 nghị quyết về công tác tổ chức và nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết của HĐND huyện được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục, nội dung, thể thức, phù hợp với quy định của pháp luật. Việc giám sát được thực hiện thông qua chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát thông qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND và các tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề. Các cuộc giám sát được thực hiện đúng theo thẩm quyền. Hoạt động tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới, cải tiến cả về nội dung và hình thức. Hoạt động tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc theo định kỳ. Mối quan hệ giữa HĐND huyện với các cơ quan, đơn vị được chỉ đạo, phối hợp theo quy định, có hiệu quả. Những kết quả đạt được của HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua đã từng bước khẳng định nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị, được cử tri và các tầng lớp nhân dân trong huyện ghi nhận, đánh giá cao.

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Đề nghị ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; đề nghị ban hành Nghị quyết về kết quả hoạt động của HĐND huyện Thanh Liêm, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn.

phamsyloi.jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi khẳng định: Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Thanh Liêm triển khai toàn diện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật. Tổ chức các kỳ họp HĐND huyện theo tinh thần đổi mới, chất lượng, các cơ chế, chính sách mới được ban hành phù hợp với các quy định của nhà nước, của tỉnh và đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. HĐND huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 đã cơ bản thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong huyện. Những kết quả của HĐND đạt được góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và là tiền đề để huyện tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp, kế hoạch 05 năm tới. Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm, các ban, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các ban HĐND huyện Thanh Liêm, các đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng, quyền hạn của mình đến hết kỳ họp thứ Nhất của HĐND khóa XIX; tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, tổng kết hoạt động rút ra các bài học và có biện pháp khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội và các hoạt động khác để hoàn thành nhiệm vụ của HĐND khóa XVIII và đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; quan tâm hơn nữa trong việc chuẩn bị, triển khai các công việc phục vụ hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật.

khentapthe.jpg
Các tập thể được khen thưởng tại kỳ họp

khencanhan.jpg

Các cá nhân được khen thưởng tại kỳ họp

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm khen thưởng./.