Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Ký kết chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh
Chiều ngày 09/11/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị ký Chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm y tế (BHYT), giai đoạn 2023 - 2024.

Dự chương trình có ông Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh; ông Lê Văn Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các ban của LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban BHXH tỉnh...

dai-bieu-du.jpg 

Đại biểu dự chương trình

Theo Chương trình phối hợp, hai ngành sẽ tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn thư về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong việc thực hiện khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; phối hợp trong báo cáo, trao đổi thông tin về các đơn vị tham gia BHXH và các đơn vị mới thành lập tổ chức công đoàn…

Cũng theo Chương trình phối hợp, hai bên sẽ thực hiện và tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp (theo thẩm quyền), thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hai cơ quan. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành, tập trung thống nhất của lãnh đạo BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong công tác phối hợp, giữa các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh. Tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến người lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

huyenaa.jpg 

​Tại chương trình, lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ký kết chương trình phối hợp./.

Thương Huyền