Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Hà Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Hà Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Chiều ngày 28/3/2024, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh giai đoạn 2024-2028 (gồm: Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh)

IMG_4674.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành...

 IMG_4678.jpg
UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh giai đoạn 2024-2028

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua quy chế phối hợp công tác với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh giai đoạn 2024-2028. Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện các nội dung: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu nhi; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi và thực hiện pháp luật về trẻ em; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện các nội dung: Tuyên truyền thực hiện các văn bản, quy định liên quan; góp ý xây dựng chính sách, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các quy định, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp thực hiện các nội dung: Quán triệt, tuyên truyền, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức và giải quyết các kiến nghị của cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh tỉnh; góp ý xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh…

IMG_4682.jpg 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; phối hợp giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới...

UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản, quy định, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2021-2030; chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân, hỗ trợ cung ứng dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất; hỗ trợ giúp nông dân khởi nghiệp; phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

 IMG_4667.jpg
​Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức nhấn mạnh: Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là rất cần thiết, tạo cơ chế vững chắc trong mối quan hệ công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt các quy chế phối hợp, tiếp tục phát huy vai trò và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cấp đoàn, hội phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết chế độ chính sách, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo… UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến từng ngành, lĩnh vực thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ lồng ghép vào chương trình, kế hoạch công tác để bảo đảm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã của tỉnh đã đề ra./.

Lương Hậu


Tin liên quan