Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành.
Xem chi tiết tại đây!