Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh  Hà Nam đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành.

Xem chi tiết tại đây!