Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Sáng ngày 24/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

DSC_7215.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Doãn Tiến - Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo một số đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

DSC_7238.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm qua của ngành Tuyên giáo. Cùng với các địa phương trong cả nước, Hà Nam là một trong những tỉnh triển khai sớm công tác tuyên truyền lý tưởng cách mạng của giai cấp vô sản đến quần chúng Nhân dân thông qua những hội viên của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp đổi mới trên quê hương Hà Nam, những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của tỉnh đã luôn đi đầu động viên quân và Nhân dân toàn tỉnh anh dũng, kiên cường, chịu đựng gian khổ, hy sinh vừa kháng chiến vừa kiến quốc, góp phần làm nên chiến thắng vang dội; chủ động, tích cực đưa đường lối đổi mới của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đề cao tính năng động, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, quân và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện về công tác tuyên giáo; nâng cao việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, bảo đảm thời gian, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 180 tập thể, cá nhân được khen cấp tỉnh, 715 tập thể, cá nhân được khen ở cấp huyện và tương đương, tạo sức lan tỏa trong đảng bộ và Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh… Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua xuất sắc; vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013.

DSC_7242.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhanh nhạy xử lý thông tin, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng vấn đề, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; bám sát tình hình thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về thời cơ, nhất là những khó khăn thách thức mà tỉnh đang phải đối mặt để Nhân dân hiểu rõ các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, những lợi ích trước mắt và lâu dài, tạo được niềm tin trong Nhân dân, đặc biệt là đối với các dự án lớn, có động lực cho sự phát triển của tỉnh. Trước mắt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo tuyền truyền về thành công của đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

DSC_7250.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; 12 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo".

DSC_7251.jpg
Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo" ​