Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Chiều ngày 14/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thứ trưởng Võ Thành Thống làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thực hiện tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất của xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp đoàn có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan…

IMG_6880.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh có 330 hợp tác xã đăng ký thành lập, trong đó có 247 hợp tác xã đang hoạt động, 83 hợp tác xã ngừng hoạt động và giải thể; doanh thu bình của một hợp tác đạt 1,2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 200 triệu đồng/hợp tác xã. Trong những năm qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hợp tác xã sau khi chuyển đổi, đăng ký lại đã tổ chức lại bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh giản, gọn nhẹ. Nhiều hợp tác xã ngoài thực hiện các dịch vụ thiết yếu, trong quá trình sản xuất đã hỗ trợ thành viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Tuy nhiên, các hợp tác xã mới thành lập quy mô nhỏ, năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn… Mô hình hoạt động thực chất vẫn là kinh tế gia trại, trang trại và có sự liên kết từng khâu trong sản xuất và tiêu thụ. Năng lực tổ chức quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật vẫn còn hạn chế, đa số các hợp tác xã cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn. Những hợp tác xã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 chưa chủ động mở rộng hoạt động dịch vụ, công tác tổ chức hoạt động dịch vụ chậm đổi mới và còn phụ thuộc nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.

Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất được xác định là tiêu chí có vai trò quan trọng, là nền tảng thực hiện nhiều tiêu chí khác trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí 13 lồng ghép trong thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của tỉnh nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến. Đến nay, tỉnh Hà Nam có 83/83 xã có từ 01 hợp tác xã trở lên tổ chức, hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Năm 2019, tỉnh đã công nhận 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh; thành lập 07 hợp tác xã thủy sản theo Đề án Phát triển sản xuất các khu nuôi trồng thủy sản tập trung; xây dựng 09 mô hình nuôi cá “Sông trong ao"… Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, Hà Nam còn gặp một số khó khăn như: Các hợp tác xã đã kinh doanh có lãi nhưng hiệu quả kinh doanh chưa cao, lợi nhuận thấp; liên kết chuỗi còn yếu, chưa phát huy hiệu quả liên kết sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm…

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; các giải pháp thực hiện tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất của xã đạt chuẩn nông thôn mới.

111.jpg
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững và thực hiện tốt tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất của xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012; phổ biến những mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, người dân về vai trò, vị trí, tổ chức hoạt động của hợp tác xã; hỗ trợ các hợp tác xã xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ vốn, giống cho các hợp tác xã; tăng cường công tác quy hoạch, bồi dưỡng, thu hút cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ chuyên môn về làm việc tại hợp tác xã.

987765.jpg
Các đại biểu khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Đông trùng hạ thảo Minh Đức (huyện Lý Nhân)

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Châu Giang (thị xã Duy Tiên), Hợp tác xã Nông sản sạch Bảo An và Hợp tác xã Đông trùng hạ thảo Minh Đức (huyện Lý Nhân)./.