Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh và sơ kết 01 năm xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh và sơ kết 01 năm xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam
Sáng ngày 26/3/2020, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh và sơ kết 01 năm xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam.

Dự buổi lễ có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Cao Đức Đồng - Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Hà Nam; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh…

IMG_4977.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn trình bày báo cáo tại buổi lễ

Sau 01 năm xây dựng chính quyền điện tử, đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng phần mềm vào chỉ đạo, điều hành công việc chuyên môn; đã gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 3 cấp giữa cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ, ngành trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia. 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên sử dụng chữ ký số của cơ quan, chữ ký số của cá nhân trên văn bản điện tử. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đã thực hiện tốt việc cập nhật thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh, công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống trong năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020 là trên 250 nghìn bộ. Đã kết nối thành công với cổng dịch vụ công quốc gia với 1.656 thủ tục được chuẩn hóa và 10.977 hồ sơ được đồng bộ. Hiện đang triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại một số cơ quan như: Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến nay 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý khám và thanh toán bảo hiểm y tế; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ và kết nối Internet.

IMG_4994.jpg
IMG_5005.jpg

Lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện Tập đoàn VNPT Việt Nam ký kết Hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

Hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh thông minh và xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Hà Nam xây dựng Trung tâm điều hành thông minh. Đây là bộ não tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu. Trung tâm sẽ phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của tỉnh, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và Nghị quyết số 17 ngày 07/3/2019 của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025".

IMG_5013.jpg

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Huỳnh Quang Liêm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Huỳnh Quang Liêm đã khẳng định: Trung tâm điều hành thông minh đóng vai trò vừa hỗ trợ công tác giám sát, điều hành thông qua các chỉ số ở các lĩnh vực, vừa tham gia kết nối hình thành hệ thống thông minh báo cáo quốc gia. Đây là bước đi quan trọng trong việc đẩy nhanh hiệu quả chuyển đổi số của chính quyền và các mặt lĩnh vực đời sống. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tin tưởng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam sẽ đi vào hoạt động hiệu quả, giúp lãnh đạo tỉnh có được cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến cơ quan, ban, ngành, địa phương, lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời là nơi phân tích dữ liệu, đưa ra lời cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ở nhiều lĩnh vực khác đảm bảo chính xác, minh bạch, phục vụ đắc lực cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

IMG_5016.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Bùi Quang Cẩm phát biểu tại buổi lễ 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm khẳng định: Việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh là mô hình tiên tiến đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, xây dựng thành phố thông minh tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương quán triệt cụ thể chỉ đạo của tỉnh về việc xây dựng thành phố thông minh đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân để chuyển đổi nhận thức, chủ động với công nghệ sử dụng mô hình thành phố thông minh. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các chuyên gia có kinh nghiệm, năng lực trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các đơn vị của tỉnh tiếp cận công nghệ mới. Các cơ quan tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền để toàn thể nhân dân, du khách được biết và ủng hộ. Đưa trung tâm điều hành thông minh đi vào hoạt động có hiệu quả; cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; triển khai hạng mục xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung (LGSP) phục vụ việc kết nổi chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin…

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện Tập đoàn VNPT Việt Nam đã ký kết Hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025.

Ngay sau đó, các đại biểu đã nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam.

IMG_5031.jpg
Các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh​