Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai ...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019
Sáng ngày 08/10/2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội Thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019.

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam - Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố; lãnh đạo Hội CCB các huyện, thành phố…

DSC_2158.jpg

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm

30 năm qua, cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của Hội CCB Việt Nam, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền các đoàn thể trong tỉnh và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ hội viên, Hội CCB tỉnh Hà Nam đã có bước phát triển vững chắc, hoạt động đúng hướng có hiệu quả cao. Hội đã thường xuyên chăm lo xây dựng cho cán bộ hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu sai trái và âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống tự diễn biến tự chuyển hóa, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

DSC_8180.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tặng hoa chúc mừng

Trong những năm qua, Hội CCB tỉnh phát triển sâu rộng, bền vững, lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ 1.299 chi hội, đến nay Hội CCB tỉnh sáp nhập còn 733 chi hội. Từ 201 tổ chức hội đến nay hội còn 194 tổ chức hội cơ sở. Các cấp hội đã động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, từng bước cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu. Đến nay, có gần 1.300 cá nhân được công nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn hội còn 0,64%, phấn đấu đến hết năm 2019 còn 0,5%. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp hội quan tâm với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Tổ chức thăm hỏi tặng quà người có công, gia đình chính sách, các thương, bệnh binh nhân các ngày lễ lớn; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là phong  trào xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Đến tháng 9/2019, toàn Hội đã xây 106 căn nhà mới cho các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi căn nhà trị giá từ 30 - 70 triệu đồng. Những nỗ lực, cố gắng của Hội CCB tỉnh đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua.

DSC_2166.jpg

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho Hội CCB tỉnh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội CCB tỉnh những năm qua. Để giữ vững, phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua tiếp tục đưa phong trào thi đua CCB gương mẫu phát triển sâu rộng, bền vững, đề nghị: Thời gian tới, các cấp hội CCB tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả phòng trào thi đua CCB gương mẫu trong các cấp hội, đảm bảo tính lâu dài. Các cấp hội quán triệt, bám sát chủ đề thi đua từng giai đoạn, từng năm, chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ nội dung phong trào; đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, các cấp cần quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên giúp cán bộ hội viên giữ vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hội viên phải là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị, những tư tưởng lệch lạc trái với quan điểm của Đảng và của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, mỗi hội viên CCB phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

IMG_2691.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm tặng Bằng khen cho các tập thể

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Cờ Thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 19 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 28 cá nhân./.