Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân
Sáng ngày 08/5/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình” đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc.

Lễ ra quân được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung ương với sự đồng chủ trì của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào.

Dự lễ ra quân tại điểm cầu của tỉnh Hà Nam có: Ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và cán bộ, công chức, viên chức của 2 ngành…

IMG_9931.jpg

 20220508_080809.jpg
​Đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Hà Nam

Lễ ra quân được tổ chức theo hình thức trực tuyến, truyền thông lưu động, diễu hành, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Lễ ra quân được tổ chức nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Các hoạt động truyền thông chú trọng tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần. Đồng thời, truyền thông để người dân hiểu, cùng với việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022, mức tiền Nhà nước hỗ trợ cũng tăng lên tương ứng với tỷ lệ theo quy định và mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng… Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân để chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

20220508_081431.jpg 

20220508_081535.jpg

Nhân viên ngành BHXH và Bưu điện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh

Ngay sau Lễ phát động tại BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, các viên chức, nhân viên ngành BHXH và Bưu điện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô và xe máy có gắn các thông điệp truyền thông về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên các tuyến đường chính của thành phố, huyện, thị xã; tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các khu công cộng, nơi tập trung đông người…/.

Phạm Nga