Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Lễ tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019
Chiều ngày 08/10/2019, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức lễ tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) hệ không tập trung tỉnh Hà Nam, khóa học 2017 - 2019.

Dự lễ tốt nghiệp có Phó Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Văn Hoan - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; ông Phạm Tư Lành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành…

87501.jpg

Các đại biểu dự buổi lễ

Lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hà Nam, khóa học 2017 - 2019 khai giảng vào ngày 23/10/2017 tại Trường Chính trị tỉnh. Trong thời gian 02 năm, 88 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức hoặc quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện đã được nghiên cứu, tiếp thu một cách hệ thống các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khoa học lãnh đạo, quản lý và một số tri thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn... Bên cạnh đó, thông qua khóa học các học viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng rèn luyện tư duy, hoạt động thực tiễn và năng lực lãnh đạo quản lý, từ đó giúp học viên có được phương pháp xem xét, đánh giá, giải quyết các vấn đề thực tiễn khoa học hơn. Đây cũng là cơ hội quý báu để học viên trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở.

87923.jpg
Phó Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Văn Hoan - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp CCLLCT, trong đó hơn 84% đạt loại khá. 02 học viên vinh dự được Giám đốc Học viện chính trị khu vực I tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

75698.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Tư Lành phát biểu tại buổi lễ​

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Tư Lành biểu dương những kết quả đạt được của các học viên. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các học viên trên cơ sở nền tảng kiến thức đã được trang bị, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác; đưa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đề nghị mỗi học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; tiền phong gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc. Đồng thời, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị; kiên quyết chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; tham mưu với Đảng bộ, chi bộ, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những việc còn tồn tại, hạn chế; khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, từng cấp, từng ngành, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ đảng viên, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.