Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023
Từ ngày 20/5 - 01/6/2023, tại Nhà Văn hóa tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023. Đây là sự kiện văn hóa chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023.
Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh nghệ thuật sân khấu truyền thống trong đời sống văn hóa dân tộc, góp phần tiếp tục thực hiện Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Xem chi tiết lịch biểu diễn dự thi của các đơn vị tham gia liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 tại đây ​Lich bieu dien.docx