Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021
Ngày 16/6/2021, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBATGTQG về việc tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Để liên hoan thu hút được đông đảo các đối tượng tham gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam thông tin nội dung kế hoạch, thể lệ liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021.

Xem chi tiết: Kế hoạch tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021; Thể lệ liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021; Đơn đăng ký thi liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 (tổ chức); Đơn đăng ký thi liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 (cá nhân).