Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên minh Hợp tác xã tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Liên minh Hợp tác xã tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Sáng ngày 26/7/2022, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; lãnh đạo một số ngành; lãnh đạo các HTX trên địa bàn tỉnh…

 

 IMG_0006.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, hầu hết các HTX đều hoạt động tốt, đạt được các mục tiêu, kế hoạch; từng bước xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có 1.233 tổ hợp tác với trên 6.000 thành viên. Tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực chăn nuôi, xây dựng, trồng nấm, cơ khí, thu gom rác thải… Tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các tổ hợp tác vẫn cố gắng duy trì hoạt động, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 289 HTX và quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Trong đó, HTX nông nghiệp là 234 (chiếm 80,97%); 30 HTX phi nông nghiệp, chiếm 10,38%; 13 HTX khác chiếm 4,5%; 12 quỹ tín dụng nhân dân, chiếm 4,15%. Hầu hết các tổ hợp tác, HTX duy trì hoạt động, làm tốt các khâu dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu cho sản xuất. Các HTX nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục hoạt động hiệu quả dựa trên 02 nhóm dịch vụ cơ bản là nhóm dịch vụ phục vụ (thủy nông, bảo vệ thực vật, khuyến nông, bảo vệ sản xuất...) và nhóm dịch vụ sinh lợi nhuận (kinh doanh phân bón, lúa giống, làm đất, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm...).

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Liên minh HTX tỉnh quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của trung ương về kinh tế tập thể, HTX, triển khai các cơ chế, chính sách của địa phương về hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới các HTX, xây dựng các điểm giới thiệu và cung ứng nông sản an toàn; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản lý HTX; tư vấn, hỗ trợ các HTX đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

z3594899796023_827f342df1c0.jpg 

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đánh giá cao hoạt động của các HTX, tổ hợp tác và quỹ tín dụng nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2022. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; ưu tiên hỗ trợ các HTX tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị tham gia liên kết tiêu thụ, chế biến, bảo quản với các doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; giải thể, sáp nhập các HTX yếu kém, hoạt động không hiệu quả để thành lập các HTX mới, ít thành viên theo Luật HTX; tăng cường hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường; xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các HTX tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu./.