Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LLVT tỉnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
LLVT tỉnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thêm vinh dự, tự hào về truyền thống Quân đội anh hùng. Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Tự hào là những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, CBCS LLVT tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

​​79 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân đội đã cùng với nhân dân cả nước viết nên những trang sử hào hùng dựng nước và giữ nước, tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vốn là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống văn hiến cách mạng, trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, quân và dân Hà Nam đã đóng góp to lớn sức người, sức của cùng với toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hà Nam là một trong những địa bàn nóng bỏng, là nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch, với ý chí kiên cường bất khuất, LLVT tỉnh đã thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân dân tỉnh nhà đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực đánh trên 10 nghìn trận, tiêu diệt hơn 40 nghìn tên địch, phá huỷ và thu hàng nghìn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh, bao vây tiêu diệt, bức rút hàng chục đồn bốt, góp phần vừa kìm giữ tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch trên địa bàn, vừa chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân Hà Nam đã dũng cảm, kiên cường vừa sản xuất vừa chiến đấu, cùng quân dân cả nước chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội.

LLVT tỉnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
CBCS LLVT tỉnh được huấn luyện tinh nhuệ, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Ảnh: Phương Dung

Phát huy truyền thống cha ông, trong những năm gần đây, LLVT tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt được những kết quả thiết thực như: công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng ngày càng cao; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh.

5 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng doanh trại, công trình phòng thủ, trường bắn, thao trường huấn luyện… được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tuyệt đại đa số CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua và cuộc vận động cách mạng của địa phương. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia bảo vệ trật tự trị an, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng đời sống văn hoá…

Với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, năm 2023 công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các lực lượng thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao. Đặc biệt LLVT tỉnh là lực lượng nòng cốt tham gia vào cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 2 huyện và các sở, ngành… được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Những thành tích nổi bật của CBCS LLVT tỉnh tiếp tục xây đắp, tô thắm truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tiếp tục là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, động viên các tầng lớp nhân dân và CBCS LLVT tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục góp sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh.

Đây cũng là dịp quan trọng để CBCS LLVT tỉnh nhìn nhận lại chặng đường đã và đang tham gia cống hiến, xây dựng ý chí quyết tâm, tiếp bước thế hệ cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của dân, do dân và vì dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

 Hương Giang

https://baohanam.com.vn/quoc-phong/llvt-tinh-thi-dua-hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-110093.html
Theo baohanam.com.vn