Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số quy định, chính sách pháp luật về thuế liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột biến”

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Một số quy định, chính sách pháp luật về thuế liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột biến”

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, là cơ sở để cộng đồng người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước; đồng thời góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn toàn tỉnh đối với hoạt động chuyển nhượng “Lan đột biến", Cục Thuế tỉnh Hà Nam giới thiệu nội dung một số quy định, chính sách pháp luật về thuế liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột biến".

Xem chi tiết tại đây.