Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019
Theo quy định của pháp luật hiện hành, cả người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Số tiền đóng được tính toán trên tiền lương hằng tháng của người lao động. Trong đó, tiền lương tính đóng các loại bảo hiểm gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
mucdongBHXH_20190730083721AM.jpg

Theo baohiemxahoi.gov.vn