Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2600/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn này.
Xem chi tiết Công văn số 2600/UBND-KGVX tại đây!  ​2600.vx.PDF