Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường quản lý người đến, về từ vùng có dịch

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường quản lý người đến, về từ vùng có dịch

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh, đã ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau 07 ngày thực hiện cách ly tại nhà và một số trường hợp không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch trong thời gian phải cách ly tại nhà; tiếp theo Công văn số 1957/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 1765/TB-VPUB ngày 05/8/2021; để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2117/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường quản lý người đến, về từ vùng có dịch.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là quản lý người đến, về từ vùng dịch, từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là vùng có dịch).

2. Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để kịp thời phát hiện, quản lý chặt chẽ những người đến, về từ vùng có dịch theo đúng các quy định (phải có Quyết định cách ly, Bản cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19...).

- Phát huy vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị ở cơ sở, của từng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, lực lượng công an cơ sở, tổ Covid cộng đồng và tinh thần tố giác người vi phạm về phòng chống dịch của nhân dân.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết phòng, chống dịch của cá nhân và gia đình có người đến, về từ vùng có dịch, yêu cầu gia đình bố trí nơi cách ly và sinh hoạt riêng biệt, giữ khoảng cách tiếp xúc với người đang cách ly tại gia đình.

- Xử lý nghiêm cá nhân và gia đình người đến, về từ vùng có dịch không khai báo y tế và xử lý nghiêm chính quyền cấp cơ sở nếu không nắm được, không thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý y tế đối với các trường hợp trên.

3. Sở Y tế: Khẩn trương rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực nhân lực để nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 với các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với thực tế tại địa phương; xây dựng kế hoạch huy động, tập huấn lực lượng y tế thực hiện tiêm chủng số lượng lớn bảo đảm an toàn, nhanh chóng, không lãng phí; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh các kịch bản, phương án phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ được giao.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, nhất là quản lý lao động ngoại tỉnh, bố trí xét nghiệm tầm soát, chuẩn bị các điều kiện tiêm vắc xin cho người lao động.

5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Tăng cường đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Văn bản 2258/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các văn bản liên quan; tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở xã hội theo hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2402/LĐTBXH-VP và phù hợp tình hình dịch bệnh tại tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chính quyền và các lực lượng ở cơ sở tăng cường tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là việc quản lý những người đến, về từ vùng có dịch bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, đúng các quy định; có giải pháp phòng, tránh ùn tắc tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19.

- Tăng cường rà soát, kịp thời khắc phục những bất cập để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; hoàn thiện, sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", nhất là năng lực cách ly, phương án bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu khi có dịch, khả năng tiêm chủng khi số lượng vắc xin về nhiều.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện; chủ động nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (qua Sở Y tế) những nội dung vượt thẩm quyền./.​