Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Ngày 01/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
Xem chi tiết tại đây 02-nd.signed.pdf
Tin liên quan