Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Hà Nam

Tổ chức hành chính Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Hà Nam

Họ và tên: Đỗ Hoàng Hải

Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Số điện thoại: 0989.136.738

Email: dohoanghai​@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng UBND tỉnh, số 90, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tin liên quan