Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh Hà Nam

Toàn cảnh Tổ chức hành chính  
Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh Hà Nam

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh một cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh trong việc thực hiện quản lý Nhà nước được quy định tại điều 43, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân gồm:

1. Quản lý Nhà nước ở địa phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và môi trường, thể dục, thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình và các lĩnh vực xã hội khác, quản lý Nhà nước về đất đai và các  nguồn tin nguyên thiên nhiên khác, quản lý việc thực hiện tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa;

2. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trong cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương;

3. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an tòan xã hội; thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng quốc phòng toàn dân; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, nhiệm vụ động viên, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương, quản lý hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lý việc cư trú đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

4. Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi cho hợp pháp khác của công dân; chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác;

5. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đo tạo đội ngũ viên chức Nhà nước và cán bộ cấp xã, bảo hiểm xã hội theo sự phân cấp của Chính phủ;

6. Tổ chức và chỉ đạo công tác thi hành  ở địa phương theo qui định của pháp luật;

7. Tổ chức, thực hiện việc thu, chi ngân sách của địa phương theo qui định của php luật; phối hợp với các cơ quan hữu quan để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại thuế và các khoản thu khc ở địa phương.

UBND tỉnh phối hợp với Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND, xây dựng đề trình HĐND xét  và quyết định.

UBND tỉnh chịu sự lãnh đạo, chịu trách nhiệm báo cáo công  tác trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chính phủ.

UBND tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Gíup việc cho UBND tỉnh có Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, trong đó Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tổng hợp giúp việc trực tiếp cho HĐND và UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý  nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành các chức năng nhiệm vụ như trên.

Địa chỉ: Số 90 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

Điện thoại: 0226.3852610, fax: 0226.3854707.