Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND về việc ban hành nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây 16.QDQP_0001 (1).pdf
Tin liên quan