Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn
Năm 2023, UBND tỉnh xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trình HĐND tỉnh giao, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn dự toán 13.454 tỷ đồng. Trong tổng thu trên, thu nội địa dự toán 11.554 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.900 tỷ đồng. Trong dự toán nguồn thu nội địa các khoản: thu từ thuế, phí và lệ phí, thu khác đạt 7.684 tỷ đồng; thu từ quỹ đất công ích 24 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 3.800 tỷ đồng; thu từ xổ số kiến thiết 46 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch trên, thời gian còn lại của năm, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương rà soát các chỉ tiêu thu, triển khai kế hoạch thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

So với năm 2022, năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế; thị trường bất động sản trầm lắng; hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã và thành phố thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thu phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, bảo đảm thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng được nguồn thu. Cơ quan Tài chính, Thuế đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Thuế; đẩy mạnh biện pháp chống thất thu ngân sách và giảm nợ đọng thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát từng khoản thu, đôn đốc thu theo kế hoạch và thu phát sinh, kiên quyết xử lý nợ đọng ngân sách, tạo sự công bằng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để nâng cao các khoản thu từ đất, các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư có vị trí giao thông thuận lợi, xây dựng hạ tầng đồng bộ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để nâng cao nguồn thu tiền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Quyết Tiến, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duy Tiên cho biết: Theo ước tính, năm 2023, các khoản thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn thị xã cơ bản hoàn thành kế hoạch. Riêng nguồn thu từ đất đến hết tháng 11 còn thiếu khoảng gần 300 tỷ đồng, số còn lại địa phương sẽ triển khai đấu giá trong tháng 12 ở phường Tiên Nội và phường Hòa Mạc, có 107 lô. Đối với các khoản thu thường xuyên trên địa bàn như thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân 11 tháng cũng đạt dự toán tỉnh giao. Trong tháng còn lại của năm 2023, cơ quan tài chính tiếp tục tham mưu UBND thị xã, chỉ đạo các địa phương rà soát và đôn đốc các khoản thu còn tồn đọng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trong việc truy thu thuế, tăng cường công tác kiểm tra về thuế ở khâu tự tính, tự khai, tự nộp, nhằm phát hiện những bất cập để xử lý theo đúng quy định. Thị xã Duy Tiên phấn đấu năm 2023 hoàn thành kế hoạch tất cả các chỉ tiêu thu ngân sách đề ra.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân tiếp nhận tờ khai của các doanh nghiệp. Ảnh: Trần Thoan

Đối với Chi cục Hải quan Hà Nam, năm 2023 phấn đấu hoàn thành hơn 80% kế hoạch thu thuế xuất nhập khẩu đề ra. Trong tháng 12/2023, Chi cục Hải quan Hà Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, áp dụng hiệu quả công nghệ số trong quá trình khai quan và kiểm soát hàng hóa với tinh thần nâng cao tính tự giác, tự khai, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, trong đó có cán bộ hải quan giám sát, hỗ trợ thông tin và hỗ trợ tích cực khi làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, Chi cục tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp ngoài tỉnh về khai quan tại Hà Nam, phấn đấu nâng cao được nguồn thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu.

Theo ước tính năm 2023, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 13.570 tỷ đồng, đạt 104% dự toán Trung ương giao, 101% dự toán địa phương. Để sớm hoàn thành kế hoạch trên, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chính sách thuế đến các doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng nhanh tỷ trọng thu nội địa trong cơ cấu nguồn thu; kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở và có biện pháp kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ không nộp ngân sách theo quy định. Cơ quan thuế, tài chính, ngân hàng vào cuộc phối hợp chặt chẽ trong việc tạm thu, tạm nộp thuế, sử dụng hệ thống thu qua ngân hàng, từng bước hạn chế tình trạng nợ đọng ngân sách kéo dài.

 Trần Hữu

Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/phan-dau-hoan-thanh-ke-hoach-thu-can-doi-ngan-sach-tu-kinh-te-tren-dia-ban-109700.html​