Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam.

Theo Quyết định, phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm 17 tuyến sau: ĐT.491, ĐT.492, ĐT.493, ĐT.493B, ĐT.494, ĐT.494B, ĐT.494C, ĐT.495, ĐT.495B, ĐT.495C, ĐT.496, ĐT.496B, ĐT.498, ĐT.498B, ĐT.498C, ĐT.499, ĐT.499B với tổng chiều dài 245,5 Km.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh được phân loại đặt tên nêu trên.

UBND thành phố Phủ Lý tiếp nhận, tổ chức quản lý, bảo trì các đoạn tuyến thuộc ĐT.491 cũ (02 Km từ Km0-ĐT.491 cũ đến hết cầu vượt Liêm Tuyền), ĐT.493 cũ (từ ngã tư giao đường Lê Công Thanh đến QL.1) tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.