Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.494C

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.494C
Ngày 08 tháng 11 năm 2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 3008/UBND-GTXD về việc chủ trương phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.494C
Xem chi tiết tại đây 3008.GTXD_0001.pdf
Tin liên quan