Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động, triển khai đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Phát động, triển khai đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 02/6/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT phát động, triển khai đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết tại đây.