Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá; xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá; xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh
phat-huy-suc-manh-cua-ca-he-thong-chinh-tri.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh:Thế Trang
Năm 5 qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết phù hợp với thực tiễn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế trong nước ổn định, tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tựu nổi bật; vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố​, tăng cường. Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức: tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp; thời tiết, dịch bệnh, nhất là đại dịch toàn cầu Covid-19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã tác động đến nền kinh tế và ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân trong tỉnh, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và sự phối hợp của các tỉnh bạn; với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà đã kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt nhiều kết quả nổi bật:
phat-huy-suc-manh-cua-ca-he-thong-chinh-tri (2).jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Bảo, thôn Mạc, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý. Ảnh: Nguyễn Hằng

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt", Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Tập trung thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, thẩm quyền theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; giữ nghiêm kỷ luật đảng. Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được tăng cường; thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Nhà nước; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, hướng về cơ sở.

Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 10,1%/năm. Quy mô kinh tế tăng gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ; cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.  

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 63%, dịch vụ 27,5%, nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 9,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 66,6 triệu đồng. Công nghiệp hoá nông nghiệp được đẩy mạnh, đã thực hiện thành công nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hoá, nâng cao thu nhập cho người dân, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân 1,12%; chương trình nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đến nay 6/6 huyện, thành phố, thị xã được công nhận và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14,4%. Hà Nam luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; đặc biệt, trong nhiệm kỳ đã thu hút được Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Hồng Đức và Dự án Cụm cảng Yên Lệnh tại thị xã Duy Tiên, đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp cũng như các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển, bước đầu tạo được tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục đào tạo. Du lịch có bước phát triển vượt bậc, nhất là sau khi phối hợp tổ chức thành công Đại lễ phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019, Hà Nam được thế giới và cả nước biết đến là một điểm sáng về du lịch. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được quan tâm. Thu ngân sách tăng cao, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đại hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tăng cường quản lý quy hoạch; củng cố phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy đô thị hoá và liên kết vùng.

Diện mạo đô thị ở Hà Nam có nhiều thay đổi, thành phố Phủ Lý được công nhận là đô thị loại II, Duy Tiên được công nhận là thị xã, đây là những điểm nhấn rõ nét nhất. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục đào tạo luôn đứng ở tốp đầu trong cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT; phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành công; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đạt nhiều kết quả.

phat-huy-suc-manh-cua-ca-he-thong-chinh-tri (1).jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham quan gian trưng bày giới thiệu sách tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Phương Dung

Vui mừng phấn khởi trước những thành tựu to lớn đã đạt được trong 5 năm qua, tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn những tồn tại hạn chế: việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện còn chậm, chưa quyết liệt. Một số khâu trong công tác cán bộ còn hạn chế, khuyết điểm (công tác quy hoạch cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ). Công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao. 05 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra chưa đạt. Một số dự án triển khai chậm; việc xử lý nợ công và việc xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy, khu vực Tây Đáy, khu, cụm công nghiệp và làng nghề còn hạn chế; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi còn chậm; việc thực hiện chủ trương tập trung ruộng đất hiệu quả chưa cao. Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đạt yêu cầu.

Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX:

Thứ nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là sự gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Thứ hai, phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng của quê hương và thành tựu đã đạt được của các nhiệm kỳ trước; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ủng hộ giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể Trung ương; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; khai thác tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh thu hút đầu tư, quan tâm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thứ ba, đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế phải tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường để phát triển xanh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; chú trọng giữ gìn sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng - Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ tư, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải kiên trì, sáng tạo, tận tâm, trách nhiệm, xác định đúng khâu đột phá trong từng thời kỳ, từng giai đoạn và bảo đảm cân đối giữa chỉ đạo “điểm" và “diện", sâu sát cơ sở, bám sát công việc, gần dân, sát dân, vì dân. Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, chủ động xây dựng các mô hình, điển hình để nhân rộng.

Bước vào chặng đường 5 năm tới, Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đến năm 2025, có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đến năm 2030, có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng sông Hồng; có điều tiết ngân sách về Trung ương và đến năm 2035, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để những mục tiêu trên trở thành hiện thực, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung vào ba khâu đột phá là:

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Tập trung triển khai đồng bộ nhóm giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tập hợp và phát huy sức mạnh của nhân dân toàn tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo hướng sâu sát, thiết thực; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của UBND các cấp, tích cực đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hoá, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn, thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế cao; hoàn thành, đưa vào hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Hồng Đức và Dự án Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam, tạo tiền đề để thu hút, phát triển công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khai thác cơ hội cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistic và du lịch, tạo chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hình thành các khu thương mại, dịch vụ cao cấp; các khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng, phát huy thế mạnh của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường, phát huy hiệu quả liên kết giữa Hà Nam với các tỉnh thuộc vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trong cả nước. Phòng ngừa, kiểm soát, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường sông Nhuệ - Đáy, khu vực Tây Đáy, làng nghề, cụm công nghiệp, các khu chăn nuôi, xử lý rác thải y tế, rác thải đô thị và nông thôn. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và nâng cao chất lượng đô thị, chương trình phát triển nhà ở. Triển khai Kế hoạch xây dựng huyện Kim Bảng là đô thị loại IV và thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025; thành phố Phủ Lý là đô thị loại I trước năm 2030, tỉnh Hà Nam là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm 60-65% so với năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khát vọng vươn lên. Củng cố quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Với niềm tin tưởng sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa Hà Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Thị Thủy
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/phat-huy-suc-manh-cua-ca-he-thong-chinh-tri-tap-trung-thuc-hien-tot-ba-khau-dot-pha-xay-dung-tinh-ha-nam-giau-dep-van-minh-38723.html


Theo Báo Hà Nam điện tử