Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất, thuộc kế hoạch lựa chọn ...

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021
Ngày 05/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 551/QĐ-SYT tại đây! QĐ 551.pdf

Tin liên quan