Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế...

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng của các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022
Ngày 25/11/2022, Sở Y tế ban hành Quyết định số 650/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng của các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022.
Xem chi tiết Quyết định tại đây! QĐ 650.pdf