Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất thuộc kế hoạch lựa chọn n...

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2021
Ngày 08/11/2021, Sở Y tế ban hành Quyết định số 557/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 557/QĐ-SYT  tại đây! QĐ 557.pdf