Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 07: Thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa...

Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 07: Thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2021
Ngày 08/11/2021, Sở Y tế ban hành Quyết định số 558/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 07: Thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 558/QĐ-SYT  tại đây!​ QĐ 558.pdf