Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, phê duyệt tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 là 8.890/11.293 học sinh lớp 9.

Xem chi tiết tại đây./.