Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện số hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện số hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 05/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện số hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.